01-19-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

எங்களூர் பொங்கல்                   -இராம்கி

கம்பன் கவிநயம்-வீடணன் சராணகதி    -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

பொங்கல் கும்மி                -கவிதா அ.கோ

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

வாழ்க்கை                    -வ.க.கன்னியப்பன்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-ஸ்ரீ மாசாணியம்மன்-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் -தர்பார்           -லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

படித்ததில் பிடித்தது-வாட்ஸ்-அப்-கதை  -ஹரிஹரன்

மின்னுலகம்                           -ந.வீரா

சுய வழிகாட்டுதல் முறை     -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…- பூஞ்சைகள்       -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

மாட்டணை வீரர்               -Selected Photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

Published on first Sunday & Third Sunday of every month

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.