03-01-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய உலகத் தாய்மொழி தின வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன்  வாக்கு

உலகத் தாய்மொழி தினம்               – ந. வீரா

கம்பன்  கவிநயம்-அபூர்வ  சகோதரர்கள் -ஸ்ரீ  ஸ்ரீதர்

கனவுகளை மெய்ப்பிப்பாய்       -கவிதா  அ.கோ             

அலைவன்           -இராம்கி  இராமகிருஷ்ணன்

குற்றங்களைதல்                 -வ.க.கன்னியப்பன்

சிவராத்திரி                       -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                -பத்மஜா  கிருஷ்ணன்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை  நான்  கேட்டேன்

-திருவிடைமருதூர்               -லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்  -டிரைவிங் லைசன்ஸ்

-லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால்,  மக்களுக்காக…-இராம்கி  இராமகிருஷ்ணன்

கன்கார்ட் முருகன்          -முத்துலட்சுமி திவாகர்

பாலசந்திரிகை

உணவுப் பரிமாற்றம்               -கேயென்னார்

சுய  வழிகாட்டுதல்  முறை   -ilearntamilnow.com

பச்சை  நிறமே…- நோய்யும் காய்யும் -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

கழுகுப்பார்வை                 -Selected Photo

சிரிப்போ  சிரிப்பு              -Selected  Joke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.