04-05-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய ஞாயிறு தின வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன்  வாக்கு

இது ஒரு கொரோனாக் காலம்            – ந.வீரா

கம்பன்  கவிநயம்-தியாக சிகரம்        -ஸ்ரீ  ஸ்ரீதர்

கொரோனாவே மாய்ந்துபோ        – கவிதா அ.கோ

அலைவன்           -இராம்கி  இராமகிருஷ்ணன்

இல்வாழ்க்கை                 -வ.க.கன்னியப்பன்

மீன் தொட்டி                            -ஸ்ரீநி

கொரோனா வந்தது                -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                -பத்மஜா  கிருஷ்ணன்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-பிள்ளையார்பட்டி ஸ்ரீகற்பகவிநாயகர்

-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்  -பராசைட் –      லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

சுய  வழிகாட்டுதல்  முறை   -ilearntamilnow.com

பச்சை  நிறமே…- நித்தியகல்யாணி    -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

மெளனமே சாட்சியாய்…         -Selected Photo

சிரிப்போ  சிரிப்பு              -Selected  Joke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.