09-01-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!!!

வணக்கம்.

ஆனந்தசந்திரிகை 09-01-2019 இதழில் …

வள்ளுவன் வாக்கு

கவிதை – முதல் கவிதை – ந. வீரா

கம்பன் கவிநயம்- இது நியாயமா? -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

அலைவன் – தொடர்கதை – இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

கவிதை – சின்னச் சின்னப் பாதம் – கேயென்னார்

மஜாகிச்சன் – பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில் – ஷாகுல் ஹமீத்

கவிதை – நான் நானாய்… – கவிதா அ.கோ

உதவி செய்யப் போய்… – கேயென்னார்

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் – கேம் ஓவர் – லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக… இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

மழலை மழைத்துளிகள் – மணிமீ

சுய வழிகாட்டுதல் முறை

பச்சை நிறமே – காரமான மிளகாய்கள் – லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ – www.ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக – www.ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க… – www.ilearntamilnow.com

பானையைக் காணோம்

சிரிப்போ சிரிப்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.