10-20-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு    -www.anandachandrikai.com

சுவாசமாகிய மூச்சு                     -ந.வீரா

கம்பன் கவிநயம்-லங்காபுரி லாவண்யம்  -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

கனவு கனியும் வரை             -கவிதா அ.கோ

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்             -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில்…         -ஷாகுல் ஹமீது

காலத்தினால் அழியாத உதவி       -கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-வடபழனி-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் – Intersexion-இடைப்பாலினத்தவர்

-லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

நியூ அட்மிஷன் ஹெட் மாஸ்டர்         -மணிமீ

சுய வழிகாட்டுதல் முறை     -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே… -பச்சை பூக்கோசு   -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

வானில் ஒரு தீபாவளி            -Selected photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.