11-17-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

காருக்குள்ளே நேரு                     -ந.வீரா

கம்பன் கவிநயம்-சீதையின் நிலை        -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

நட்பின் பிரிவு                  -கவிதா அ.கோ

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

அழகினை அறிவோம்              -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில்…         -ஷாகுல் ஹமீது

வள்ளி முருகனின் சிரிப்பு           -கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-குருவாயூர்-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் -பிஹு           –லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

படித்ததில் பிடித்தது-திருநெல்விருந்து-சுகா

-ஹரிஹரன்

சுய வழிகாட்டுதல் முறை     -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே… -மல்லிகை அரிசி   -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

சறுக்குவதில் செருக்கு…           -Selected photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

Published on first Sunday & Third Sunday of every month

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.