12-15-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

தமிழினத்தின் அடையாளம்              -ந. வீரா

கம்பன் கவிநயம்-அனுமான் அறிவுரை    -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

உன்னிலும் தெரிவாள் அவள்      –கவிதா அ.கோ

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

காலத்தின் அதிசயம்               -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

குடிப்பிறப்பு                  -வ.க.கன்னியப்பன்

மகள் உடைத்த உண்டியல்         -கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-ஈச்சனாரி விநாயகர்-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்-என்னை நோக்கிப் பாயும் தோட்டா

–லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக… -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

படித்ததில் பிடித்தது-சுஜாதாவின் பதிவு  -ஹரிஹரன்

சுய வழிகாட்டுதல் முறை     -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே.. -கிறிஸ்துமஸ் கள்ளி  -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…                -ilearntamilnow.com

நன்கொடை வேண்டி…          -Selected photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

Published on first Sunday & Third Sunday of every month

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.