01-05-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

செவ்வானம்                          -ந. வீரா

கம்பன் கவிநயம்-கண்டேன் சீதையை    -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

புத்தாண்டே வருக               -கவிதா அ.கோ

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

கல்வியின் சிறப்பு              -வ.க.கன்னியப்பன்

கருணையின் வடிவம்              -கேயென்னார்

தரிசனம்                        -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

புத்தாண்டு வந்ததம்மா             -கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-மீன் குளத்தி பகவதி-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் -கைதி          –லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

படித்ததில் பிடித்தது-ஜெயகாந்தன்      -ஹரிஹரன்

சுய வழிகாட்டுதல் முறை     -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…- தேக்கு           -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

சூரியனோ? சந்திரனோ?          -Selected photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

Published on first Sunday & Third Sunday of every month

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.