03-15-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய ஞாயிறு தின வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன்  வாக்கு

மாதரைப் போற்றுக               – கவிதா அ.கோ

கம்பன்  கவிநயம்-மற்றொரு அபூர்வ சகோதரர்கள்-ஸ்ரீ  ஸ்ரீதர்

பரிட்சைக்கு நேரமாச்சு                 -ந. வீரா

அலைவன்           -இராம்கி  இராமகிருஷ்ணன்

பொருள் செயல்வகை           -வ.க.கன்னியப்பன்

பாசம்                                 -ஸ்ரீநி

நண்பர்களின் மீள்சேர்க்கை          -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                -பத்மஜா  கிருஷ்ணன்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை  நான்  கேட்டேன்

-திருக்கடையூர்                  -லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்  -The sky is pink -லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால்,  மக்களுக்காக…

-இராம்கி  இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

சுய  வழிகாட்டுதல்  முறை   -ilearntamilnow.com

பச்சை  நிறமே…- அசோக மரம்    -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

கரோனா சாமியார்               -Selected  Photo

சிரிப்போ  சிரிப்பு              -Selected  Joke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.