06-16-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!!!

வணக்கம். இனிய தந்தையர் தின வாழ்த்துக்கள்.

ஆனந்தசந்திரிகை 06-16-2019 இதழில் …

வள்ளுவன் வாக்கு

கவிதை மழை – ந. வீரா

கம்பன் கவிநயம்-குணத்தின் சிகரம்-ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

கனவும் மெய்ப்படும்… கவிதா அ.கோ

அலைவன் – தொடர்கதை – இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

மஜாகிச்சன் – பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில் – ஷாகுல் ஹமீத்

ஒத்தனும் மத்தொருத்தனும் – கிரேஸி மோகன்

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் – Aladdin – லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக… இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

மழலை மழைத்துளிகள் – மணிமீ

பச்சை நிறமே – மோரிகல்சர் – லோகமாதேவி

இரண்டு பானைகள்- கேயென்னார்

தமிழ்த்தேனீ – www.ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக – www.ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க… – www.ilearntamilnow.com

குரங்குக்கு மேலே

சிரிப்போ சிரிப்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.