07-07-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

வணக்கம். இனிய அமெரிக்க சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள்.

ஆனந்தசந்திரிகை
07-07-2019 இதழில்

வள்ளுவன் வாக்கு

இயற்கை வாங்கும் பழி . வீரா

கம்பன் கவிநயம்- மனநிலை -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

கையறு நிலைஇராமசேஷன்

அலைவன் தொடர்கதைஇராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

தாய் – கேயென்னார்

மஜாகிச்சன் பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில்ஷாகுல் ஹமீத்

வைத்தியம் – கேயென்னார்

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்கேசரிலோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காகஇராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

மழலை மழைத்துளிகள்மணிமீ

பச்சை நிறமேநச்சுப்பூங்காலோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ
– www.ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக
– www.ilearntamilnow.com

கற்ககற்க… –
www.ilearntamilnow.com

எனக்குப் பசிக்குது உனக்கு …

சிரிப்போ சிரிப்பு

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.