07-21-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

வணக்கம். இனிய பனிக்கூழ் தின வாழ்த்துக்கள்.

ஆனந்தசந்திரிகை 07-21-2019 இதழில் …

வள்ளுவன் வாக்கு

காமராசர் – ந. வீரா

கம்பன் கவிநயம் – சொற்சுவை -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

புகை அகற்றுவோம் – கவிதா அ.கோ

அலைவன் – தொடர்கதை – இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

என் கண்மணி – கேயென்னார்

மஜாகிச்சன் – பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில் – ஷாகுல் ஹமீத்

புல்லும் பூமியைச் சுமக்கும் – கேயென்னார்

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் – கும்பளங்கி நைட்ஸ் – லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக… இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

மழலை மழைத்துளிகள் – மணிமீ

பச்சை நிறமே – வெனிலா – லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ – www.ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக – www.ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க… – www.ilearntamilnow.com

நாய்குடை

சிரிப்போ சிரிப்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.