07-19-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய ஞாயிறு தின வாழ்த்துக்கள்

https://drive.google.com/file/d/1lCJsHdS63pxGtZ1UNGTHi_QkZbBqwMd-/view?usp=sharing

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

எதிர்பார்ப்பு                       -கவிதா அ.கோ

உரைசால் பத்தினி                      -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

கொல்லாமை                   -வ.க.கன்னியப்பன்

அலைவன்              -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

இறையருள் வேண்டும்                -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                   -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஒரு திகில் பயணம்                         -ஸ்ரீநி

அரியணைக்கான போராட்டம்    -வ. செளந்தரராஜன்

உணர்ச்சிக்கவிதை                         -ந.வீரா

பைரவன்பட்டி                       -கேயென்னர்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-ஸ்ரீ சாயாவனேஸ்வரர் திருக்கோயில் -லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்-A Billion Color Story-லோகமாதேவி

வாசிப்பரங்கம்-அம்மா ஒரு கொலை செய்தாள்-அம்பை

-பெல்ஜியம் பிரியா

பாலசந்திரிகை

இணையதளப்பள்ளியில் கற்க …  -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…-கோரைப்புல்           -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                   -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக                  -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…                   -ilearntamilnow.com

முகத்தை மூடிச் சிரிக்கிறாய்           -Selected Photo சிரிப்போ சிரிப்பு                   -Selected Joke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.