08-02-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய ஞாயிறு தின வாழ்த்துக்கள்

https://drive.google.com/file/d/1VCbnOinxa_jQdiNpVowTtsOj2UfRcjj5/view?usp=sharing

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

மனிதநேயம் காப்போம்             -கவிதா அ.கோ

உரைசால் பத்தினி                      -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

கடன்                         -வ.க.கன்னியப்பன்

அலைவன்              -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

அந்தப் பரமன்                     -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                   -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

கடவுச்சீட்டு                              -ஸ்ரீநி

அரியணைக்கான போராட்டம்    -வ. செளந்தரராஜன்

அன்பு உள்ளங்களைத் தேடி            -கேயென்னர்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

அழுக்கு சுவாமி சித்தர் -லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்- Dil Bechara  -லோகமாதேவி

வாசிப்பரங்கம்- பந்தயம் – ஆன்டன் செகாவ்

-பெல்ஜியம் பிரியா

பாலசந்திரிகை

இணையதளப்பள்ளியில் கற்க …  -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…- சிறுதானியங்கள்      -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                   -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக                  -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…                   -ilearntamilnow.com

கொரட்டை விடாமத் தூங்கு         -Selected Photo சிரிப்போ சிரிப்பு                   -Selected Joke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.