08-16-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள், ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தி வாழ்த்துக்கள், மற்றும் விநாயக சதுர்த்தி வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

சாம்பலாகாது நம்பிக்கை                   -ந.வீரா

உரைசால் பத்தினி                      -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

இரப்பு                         -வ.க.கன்னியப்பன்

அலைவன்              -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

விநாயகர் சதுர்த்தி                    -கேயென்னர்

மஜா கிச்சன்                  -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

படித்ததில் பிடித்தது – எடை           – ஹரிஹரன்

அரியணைக்கான போராட்டம்    -வ. செளந்தரராஜன்

தாயின் நினைவில்                    -கேயென்னர்

உழவன்                                  -ஸ்ரீநி

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

திருச்சேறை லிங்கேஸ்வரர் -லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்- Wonder           -லோகமாதேவி

வாசிப்பரங்கம்- குளத்தங்கரை அரசமரம்

-பெல்ஜியம் பிரியா

பாலசந்திரிகை

இணையதளப்பள்ளியில் கற்க …  -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…- கடுகு-              -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                   -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக                  -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…                   -ilearntamilnow.com

கொரோனா காலக் காதல்          -Selected Photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                   -Selected Joke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.