09-06-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய ஓணம் வாழ்த்துக்கள், உழைப்பாளர் தின வாழ்த்துக்கள், மற்றும் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

ஓணம் பண்டிகை                   -கேயென்னார்

உரைசால் பத்தினி                      -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

கொடுஞ்சொல்                  -வ.க.கன்னியப்பன்

அலைவன்              -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

இறை இல்லம்                    -கவிதா அ. கோ

மஜா கிச்சன்                  -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

எறும்பிடமும் கற்கலாம்              -கேயென்னார்

அரியணைக்கான போராட்டம்    -வ. செளந்தரராஜன்

ஃப்ரூட்டி                                 -ஸ்ரீநி

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

மகாமாரியம்மன் -லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்- கப்பேலா          -லோகமாதேவி

வாசிப்பரங்கம்- ரத்னாபாயின் ஆங்கிலம்-சுந்தர ராமசாமி

-பெல்ஜியம் பிரியா

நாவல் விமர்சனம்-கங்காபுரம்-அ.வெண்ணிலா

-யோகேஸ்வரன் ராமநாதன்

பாலசந்திரிகை

இணையதளப்பள்ளியில் கற்க …  -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…- எருக்கு             -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                   -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக                  -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…                   -ilearntamilnow.com

பறக்கிறேனா? மிதக்கிறேனா?        -Selected Photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                   -Selected Joke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.