12-01-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

கேள்விக் குறியாய்               –கவிதா அ.கோ

கம்பன் கவிநயம்-அனுமான்-ராவணன் அறிமுகம்

                 -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

மின்சார மரம்                        -ந. வீரா       

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

உய்ய வழி                      -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில்…          -ஷாகுல் ஹமீது

நாவின் பயன்                 -வ.க.கன்னியப்பன்

முயற்சியின் புது அர்த்தம்           -கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

              -நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர்-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் -அருவன்        –லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

                                    -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

படித்ததில் பிடித்தது-பச்சைக்கண்ணாடி

                               -எஸ்.எல்.வி மூர்த்தி-ஹரிஹரன்

                     சுய வழிகாட்டுதல் முறை   -ilearntamilnow.com

 பச்சை நிறமே… – தற்கொலைக்கு தூண்டும் தாவரம்

                                    -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                       -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக                      -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…                      -ilearntamilnow.com

          காட்டில மாட்டிக்கிட்டாங்க             -Selected photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                          -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

Published on first Sunday & Third Sunday of every month

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.